Βάλτος

Βάλτος, Αιγάλεω Έβρου 5 - Αιγάλεω

Ελληνική

97/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

97
/100
Based on 85 parameters and reviews
Updated 2021-05-25

Ratings of Βάλτος

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
5,0
4 Reviews
Google
Google
Last update on 25/05/2021
4,7
21 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Βάλτος

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 97 based on 85 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 0531 1307

MAKE A QUESTION

SUBMIT