Ρακαδημία

Ρακαδημία, Αιγάλεω Αγίας Λαύρας 9 - Αιγάλεω

Now open
Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

83/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

83
/100
Based on 258 parameters and reviews
Updated 2023-01-07

Ratings of Ρακαδημία

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
198 Reviews
Google
Google
Last update on 19/12/2022
4,3
2 Reviews
Foursquare
Foursquare
Last update on 07/01/2023
3,9
342 Reviews

NL

Nicelocal
Last update on 30/10/2022
4,3
575 Reviews

N

Nicelocal.gr
Last update on 07/01/2023
4,3
581 Reviews

BD

Business directory greece
Last update on 30/10/2022
4,0
60 Reviews

The menu of Ρακαδημία suggested by Sluurpy users

Info

Description

Timetable

Now Open
Monday:
11:59 - 02:00
Tuesday:
11:59 - 02:00
Wednesday:
11:59 - 02:00
Thursday:
11:59 - 02:00
Friday:
11:00 - 02:00
Saturday:
11:00 - 02:00
Sunday:
11:00 - 02:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Foursquare
Foursquare

Compare the best restaurants near Ρακαδημία

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ρακαδημία

83 4.3 4
Επτά Κουτάλες 94 4.4 5 5
The Claξons 90 4.5 4.7 4
Palmie Bistro - River West 74 4 4.5 3.5
Τρείς Οκάδες 79 4.3 4.2 4
Ο Γύλος 96 4.6 5
Golden Chicken 91 4.7 5 5

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 83 based on 258 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 0590 9809

MAKE A QUESTION

SUBMIT