Φαρουντζου

Φαρουντζου, Αιγάλεω Λαυρασ 9Α - Αιγάλεω

Ελληνική
• Εστιατόριο

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07

Ratings of Φαρουντζου

Info

Description

Compare the best restaurants near Φαρουντζου

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 3027 0008

MAKE A QUESTION

SUBMIT