Ο Νάκος

Ο Νάκος, Ναύπλιο Αγίου Ανδριανού 66 - Ναύπλιο

Ελληνική

100/100
Unclamed activity

What's your favorite Ο Νάκος's dish?

100
/100
Based on 66 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of Ο Νάκος

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
5,0
6 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Ο Νάκος

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ο Νάκος

100 5
Kontogiorgos Cafe 86 4.3 5 3.5
Mediterraneo Wine & Deli 97 4.6 4.9 5
Mickey's Pizza 70
Café Αλλοτινό 90 4.5 4.5
To Liotrivi 93 4.5 4.8 4.5
Il Porto 90 4.5 4.8 4.5
L'amande 100 5 5 5

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 66 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2752 027788

1