Ο Νάκος, Ναύπλιο

Ο Νάκος

Ο Νάκος, Ναύπλιο Αγίου Ανδριανού 66 - Ναύπλιο

Ελληνική

100/100
Unclamed activity

What's your favorite Ο Νάκος's dish?

100
/100
Based on 66 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
5,0
6 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Ο Νάκος

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 66 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2752 027788

1