Ρακόπολις

Ρακόπολις, Αιγάλεω Αγίας Λαύρας 5 - Αιγάλεω

Ελληνική
• Εστιατόριο

76/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

76
/100
Based on 186 parameters and reviews
Updated 2023-01-15

Ratings of Ρακόπολις

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
3,5
26 Reviews
Google
Google
Last update on 14/09/2020
4,2
Foursquare
Foursquare
Last update on 15/01/2023
3,2
59 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 14/09/2020
4,5
46 Reviews

X

Xo.gr
Last update on 20/08/2020
3,5
27 Reviews

Χρυσός Οδηγός
Last update on 14/09/2020
3,5
27 Reviews

T

Top10place.com
Last update on 15/01/2023
4,4
185 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Foursquare
Foursquare
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Ρακόπολις

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ρακόπολις

77 4.2 4.5 3.5
Επτά Κουτάλες 94 4.4 5 5
The Claξons 90 4.5 4.7 4
Palmie Bistro - River West 74 4 4.5 3.5
Τρείς Οκάδες 79 4.3 4.2 4
Ο Γύλος 96 4.6 5
Ρακαδημία 83 4.3 4
Golden Chicken 91 4.7 5 5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 76 based on 186 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 0590 7077

MAKE A QUESTION

SUBMIT