Η Γωνιά του Καβαλάρη

Η Γωνιά του Καβαλάρη, Ναύπλιο Αμαλίας - Ναύπλιο

Μεσογειακή
• Ελληνική

84/100
Recommended by 8 people
Unclamed activity

What's your favorite Η Γωνιά του Καβαλάρη's dish?

84
/100
Based on 373 parameters and reviews
Updated 2020-10-13

Ratings of Η Γωνιά του Καβαλάρη

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
313 Reviews
Google
Google
Last update on 13/10/2020
4,4

The menu of Η Γωνιά του Καβαλάρη suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Η Γωνιά του Καβαλάρη

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Η Γωνιά του Καβαλάρη

85 4.4 4
Ζουρνάλ 95 4.7 5 4.5
Kontogiorgos Cafe 86 4.3 5 3.5
Αίολος 90 4.5 4.5
Rendezvous Caffe - Bistro - Official 84 4.2 4.9 3.5
Liatero 70 3.7 3
Prego cafe & Snack 93 4.4 4.4 5
Lounge me 75 4.2 4

The Chef reccomend

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 84 based on 373 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 690 648 0687

1