Για Μία Μπουκιά

Για Μία Μπουκιά, Νέα Μάκρη Νικολάου Πλαστήρα 22 - Νέα Μάκρη

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

89/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

89
/100
Based on 124 parameters and reviews
Updated 2021-05-13

Ratings of Για Μία Μπουκιά

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
27 Reviews
Google
Google
Last update on 13/05/2021
3,9
7 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 01/07/2020
4,9
37 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Για Μία Μπουκιά

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Για Μία Μπουκιά

89 3.9 4.9 4.5
Surf Club 88 4.1 4.5
Στη Σέσουλα 82 4.1 4.2 4
Lucas House 85 4.2 4.6 4
Ο Πρόεδρος 83 4.3 4.2 4
H Trata 84 4.3 4
Toto's Little Italy 93 4.5 5 4.5
Yo-Yogurt 90 4.5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 89 based on 124 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2294 050779

MAKE A QUESTION

SUBMIT