Ταβέρνα Κολοφωτιας

Ταβέρνα Κολοφωτιας, Λαμία Άνω Βαρδατες - Λαμία

90/100
Recommended by 14 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 899 parameters and reviews
Updated 2021-01-15

Ratings of Ταβέρνα Κολοφωτιας

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
2 Reviews
Google
Google
Last update on 15/01/2021
4,5
320 Reviews

RG

Restaurant guru
Last update on 31/12/2020
4,5
273 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 15/01/2021
4,5
122 Reviews

TB

The best restaurants - sluurpy
Last update on 25/09/2020
4,5
122 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

RG

Restaurant guru

Compare the best restaurants near Ταβέρνα Κολοφωτιας

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 899 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2231 081202

MAKE A QUESTION

SUBMIT