Φιστικιές

Φιστικιές, Καμάρι Οδός Μακεδονίας - Καμάρι

Ελληνική
• Ευρωπαϊκή
• Εστιατόριο

95/100
Recommended by 4 people
Unclamed activity

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

Ratings and reviews

95
/100
Based on 968 ratings and reviews
Updated 2021-01-18

Ratings of Φιστικιές

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
511 Reviews
Google
Google
Last update on 18/01/2021
4,8
379 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 20/08/2020
5,0
18 Reviews

The menu of Φιστικιές suggested by Sluurpy users

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Info

Compare the best restaurants near Φιστικιές

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Φιστικιές

96 4.8 5 4.5
Αυλή 86 4.7 4.2 4
Kordas Restaurant 95 4.9 4.5
Restaurant Alexander 94 4.6 4.9 4.5
Juttas Biergarten 89 4.4 4.5
Family Taverna 74 4.4 3.5
Elixir Cafe Bar Restaurant 91 4.6 4.5
Το Κουτούκι του μπεκρή 93 4.6 5 4.5

QR Code Menu

QR Code

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 95 based on 968 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2286 032039

MAKE A QUESTION

SUBMIT