Το Λαδοφάναρο On The Beach, Τραγάκι

Το Λαδοφάναρο On The Beach

Το Λαδοφάναρο On The Beach, Τραγάκι Παραλία Αμπουλά - Τραγάκι

Διεθνής
• Ελληνική
• Ευρωπαϊκή
• Εστιατόριο

90/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity

What's your favorite Το Λαδοφάναρο On The Beach's dish?

90
/100
Based on 181 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
121 Reviews

The menu of Το Λαδοφάναρο On The Beach suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Το Λαδοφάναρο On The Beach

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 181 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2695 062655

1