Ο Κακός Λύκος, Παπάγου-Χολαργός

Ο Κακός Λύκος

Ο Κακός Λύκος, Παπάγου-Χολαργός

Λεωφ. Μεσογείων 202 - Παπάγου-Χολαργός

Αμερικανική
• Ελληνική

70/100

Unclamed activity

What's your favorite Ο Κακός Λύκος's dish?

70
/100
Based on 84 parameters and reviews
Updated 2020-07-02

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
3,5
19 Reviews
Google
Google
Last update on 02/07/2020
4,0
Facebook
Facebook
Last update on 02/07/2020
2,9
5 Reviews

Available menus

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Ο Κακός Λύκος

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ο Κακός Λύκος

70 4 2.9 3.5
Tortilleria 83 4.3 4
1One 92 4.5 4.9 4.5
Lucca 85 4.2 3.8 3.5
Hokyo 90 4.4 4.5
Bookali Bar 85 4.2 4.5 4.5
The Stroll Cafe Bar 94 4.6 4.5 5
Bootleg Athens 85 4.4 4

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 84 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 0656 5570

1