Ταβέρνα ο Βασίλης, Ναύπλιο

Ταβέρνα ο Βασίλης

Ταβέρνα ο Βασίλης, Ναύπλιο

Σταϊκοπούλου 22 - Ναύπλιο

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

77/100

Unclamed activity

What's your favorite Ταβέρνα ο Βασίλης's dish?

77
/100
Based on 937 parameters and reviews
Updated 2021-02-28

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
3,5
406 Reviews
Google
Google
Last update on 28/02/2021
4,2
471 Reviews

The menu of Ταβέρνα ο Βασίλης suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Ταβέρνα ο Βασίλης

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ταβέρνα ο Βασίλης

77 4.2 3.5
Μέντωρ Bar & Grill 88 4.3 4.8 4
Μαύρος Γάτος 89 4.6 4.5
Ξένον Καφέ 93 4.5 4.9 4.5
Βυζάντιο 82 4.3 4.5 4
Άγκυρα Ταβέρνα 98 4.7 5 5
Dao 86 4.2 4.7 4
Castraki 70 3.5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 77 based on 937 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 698 980 7695

1