Elatos, Ναύπλιο

Elatos

Elatos, Ναύπλιο 71, Bouboulinas st. - Ναύπλιο

Θαλασσινά
• Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

80/100
Unclamed activity
Sluurpy

What's your favorite Elatos's dish?

80
/100
Based on 147 parameters and reviews
Updated 2020-09-09

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
87 Reviews
Google
Google
Last update on 09/09/2020
4,0

The menu of Elatos suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

The Chef reccomend

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 147 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2752 027011

1