Ταβέρνα Νίκος

Ταβέρνα Νίκος, Κυκλάδες Hotel Pagali - Κυκλάδες

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

80/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

80
/100
Based on 231 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of Ταβέρνα Νίκος

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
171 Reviews

The menu of Ταβέρνα Νίκος suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Ταβέρνα Νίκος

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 231 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2285 073310

MAKE A QUESTION

SUBMIT