Η Πλατεία

Η Πλατεία, Κάνδανος Κάντανος Πλατεία - Κάνδανος

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

100/100
Recommended by 2 people
Verified by Sluurpy

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

Ratings and reviews

100
/100
Based on 694 ratings and reviews
Updated 2021-04-03

Ratings of Η Πλατεία

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
5,0
234 Reviews
Google
Google
Last update on 03/04/2021
4,7
394 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 17/09/2020
5,0
6 Reviews

The menu of Η Πλατεία suggested by Sluurpy users

Info

Timetable

Monday:
08:00 - 01:00
Tuesday:
08:00 - 01:00
Wednesday:
08:00 - 01:00
Thursday:
08:00 - 01:00
Friday:
08:00 - 01:00
Saturday:
08:00 - 01:00
Sunday:
08:00 - 01:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Η Πλατεία

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Η Πλατεία

98 4.7 5 5
Μεσόστρατο 98 4.8 5

QR Code Menu

QR Code

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 694 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2823 022210

MAKE A QUESTION

SUBMIT