Η Πλατεία, Κάνδανος

Η Πλατεία

Η Πλατεία, Κάνδανος Κάντανος Πλατεία - Κάνδανος

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

100/100
Verified by Sluurpy

What's your favorite Η Πλατεία's dish?

100
/100
Based on 694 parameters and reviews
Updated 2021-04-03

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
5,0
234 Reviews
Google
Google
Last update on 03/04/2021
4,7
394 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 17/09/2020
5,0
6 Reviews

The menu of Η Πλατεία suggested by Sluurpy users

Info

Timetable

  • Monday: 08:00-01:00
  • Tuesday: 08:00-01:00
  • Wednesday: 08:00-01:00
  • Thursday: 08:00-01:00
  • Friday: 08:00-01:00
  • Saturday: 08:00-01:00
  • Sunday: 08:00-01:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Η Πλατεία

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Η Πλατεία

98 4.7 5 5
Μεσόστρατο 99 4.8 5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 694 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2823 022210

1