Άλλη Σκάλα

Άλλη Σκάλα, Αργυρούπολη Αλεξιουπόλεως 25 - Αργυρούπολη

Μεσογειακή
• Ελληνική

94/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

94
/100
Based on 236 parameters and reviews
Updated 2023-01-08

Ratings of Άλλη Σκάλα

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
43 Reviews
Google
Google
Last update on 28/09/2020
4,5
Facebook
Facebook
Last update on 08/01/2023
4,9
130 Reviews

E

E-table
Last update on 28/09/2020
4,6
85 Reviews

E

Efood
Last update on 28/09/2020
5,0
4 Reviews

E

E-restaurants.gr
Last update on 08/01/2023
4,8
5 Reviews

Info

Timetable

Monday:
Closed
Tuesday:
13:00 - 00:00
Wednesday:
13:00 - 00:00
Thursday:
13:00 - 00:00
Friday:
13:00 - 00:00
Saturday:
13:00 - 00:00
Sunday:
13:00 - 00:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Άλλη Σκάλα

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Άλλη Σκάλα

95 4.5 4.9 4.5
ΛΟΥΚΟΥΜart 93 4.4 5
Eterno Cafe Bar 86 4.3 4.6 4
Kitsune Sushi and Cocktails 87 4.3
Persepolis 95 4.5 5
Αλαργινό Ρακάδικο 83 4.5 4
Αίφνης 93 4.7 5 4.5
Piazza di Pasta 87 4.5 4.9 4

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 94 based on 236 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 21 0482 7722

MAKE A QUESTION

SUBMIT