Χαρουλα, Άφυτος

Χαρουλα

Χαρουλα, Άφυτος - Άφυτος

Kαφέ

98/100
Unclamed activity

What's your favorite Χαρουλα's dish?

98
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2020-09-10

Website ratings

Google
Google
Last update on 10/09/2020
4,9

Info

Description

Read the reviews on

Google
Google

Compare the best restaurants near Χαρουλα

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 98 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

1