Βυζάντιο

Βυζάντιο, Χίος (Χώρα) Αφών Ράλλη 9 - Χίος (Χώρα)

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

80/100
Recommended by 4 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

80
/100
Based on 95 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of Βυζάντιο

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
35 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Βυζάντιο

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 95 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2271 041035

MAKE A QUESTION

SUBMIT