Ράκιας

Ράκιας, Πόλη της Λευκάδας Στράτου Τσέγιου 10 - Πόλη της Λευκάδας

Θαλασσινά
• Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

86/100
Recommended by 6 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

86
/100
Based on 160 parameters and reviews
Updated 2020-10-22

Ratings of Ράκιας

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
100 Reviews
Google
Google
Last update on 22/10/2020
4,6

The menu of Ράκιας suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near Ράκιας

The Chef reccomend

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 160 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2645 021502

MAKE A QUESTION

SUBMIT