Μπαχάμες Αναψυκτήριο

Μπαχάμες Αναψυκτήριο, Ξάνθη - Ξάνθη

Ελληνική
• Καφετέρια

90/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 961 parameters and reviews
Updated 2022-10-28

Ratings of Μπαχάμες Αναψυκτήριο

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
14 Reviews
Google
Google
Last update on 30/12/2020
4,5
846 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 28/10/2022
4,8
142 Reviews

BD

Business directory greece
Last update on 28/10/2022
4,1
19 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Μπαχάμες Αναψυκτήριο

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Μπαχάμες Αναψυκτήριο

90 4.5 4.8 4.5
Fratelli 84 4.2
Πί Καφέ 90 4.5
Fratelli Cafe 82 4.2 5
Φίλοιστρον 95 4.5 4.7 5
Η Νέα Ελλάς 92 4.7 4.7 4.5
Mikro Cafe-Bar 88 4.6 5 3.5

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 961 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2541 552602

MAKE A QUESTION

SUBMIT