Ρακάδικον

Ρακάδικον, Κομοτηνή Βασιλέως Γεωργίου 1Β - Κομοτηνή

Ελληνική

80/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

80
/100
Based on 71 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of Ρακάδικον

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
11 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Ρακάδικον

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 71 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

MAKE A QUESTION

SUBMIT