Μιάμ Μιάμ

Μιάμ Μιάμ, Κομοτηνή - Κομοτηνή

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07

Ratings of Μιάμ Μιάμ

Info

Compare the best restaurants near Μιάμ Μιάμ

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Μιάμ Μιάμ

70
Coffee Island 87 4.5 3.5
Scarler Bar 91 4.3 4.8 5
Coffee Nuts 100 5
Pizzaland 91 4.5 4.8 4.5
Ελιά και Δυόσμος 100 5
Volcano 70 3.3
King Food 88 4.4 4.5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2531 026050

MAKE A QUESTION

SUBMIT