ΣΠΗΛΙΑ Live

ΣΠΗΛΙΑ Live, Κομοτηνή Κουμπάρη & Κοσμίου 7 γωνία - Κομοτηνή

Θαλασσινά
• Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

90/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of ΣΠΗΛΙΑ Live

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
2 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ΣΠΗΛΙΑ Live

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

ΣΠΗΛΙΑ live

90 4.5
Καψούλι 93 4.6 4.7 4.5
Scarler Bar 91 4.3 4.8 5
Cafe Pirgos 92 4.8 5 5
Ταβέρνα ο Πλάτανος 70 2.5
3 και ο Κούκος 94 4.5 4.8
Μπιζ μπιζέ 87 4.3 4.6 4

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2531 081702

MAKE A QUESTION

SUBMIT