Ο Μπελλ..αλής

Ο Μπελλ..αλής, Καλαμπάκα Ραμμου 16 - Καλαμπάκα

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07

Ratings of Ο Μπελλ..αλής

Info

Description

Timetable

Monday:
10:00 - 16:00
Tuesday:
10:00 - 16:00
Wednesday:
10:00 - 16:00
Thursday:
10:00 - 16:00
Friday:
10:00 - 16:00
Saturday:
10:00 - 16:00
Sunday:
Closed

Compare the best restaurants near Ο Μπελλ..αλής

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2432 077909

MAKE A QUESTION

SUBMIT