Νοστιμούλικο

Νοστιμούλικο, Καλαμπάκα Τρικάλων 45 - Καλαμπάκα

Ελληνική

85/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

85
/100
Based on 212 parameters and reviews
Updated 2021-02-21

Ratings of Νοστιμούλικο

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
3,5
14 Reviews
Google
Google
Last update on 21/02/2021
4,2
136 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 06/07/2020
5,0
2 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 85 based on 212 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2432 075141

MAKE A QUESTION

SUBMIT