Ταβέρνα Κιβωτός

Ταβέρνα Κιβωτός, Ιεράπετρα Λιουδάκη Δρανδάκη - Ιεράπετρα

Ελληνική

87/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

87
/100
Based on 153 parameters and reviews
Updated 2021-04-01

Ratings of Ταβέρνα Κιβωτός

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,0
13 Reviews
Google
Google
Last update on 01/04/2021
4,2
71 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 10/09/2020
4,8
8 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Ταβέρνα Κιβωτός

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ταβέρνα Κιβωτός

87 4.2 4.8 4
Special 94 4.6 5 4.5
Ωδείο 90 4.5
Piatsa grill 82 5 3.7 3.5
Elephant street espresso 100 4.9 5
Cafe On The Rocks 84 4.3 4
Taverna "to Konaki" 93 4.3 5 4.5
L'angolo Pizzeria - Ristorante 93 4.5 4.9 4.5

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 87 based on 153 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2842 089309

MAKE A QUESTION

SUBMIT