Τα Αχλάδια

Τα Αχλάδια, Αιγάλεω Κωνσταντινουπόλεως 25 - Αιγάλεω

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

91/100
Recommended by 3 people
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION

91
/100
Based on 307 parameters and reviews
Updated 2020-10-25

Ratings of Τα Αχλάδια

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
89 Reviews
Google
Google
Last update on 25/10/2020
4,5
Facebook
Facebook
Last update on 01/08/2020
4,8
58 Reviews

E

E-table
Last update on 13/05/2020
4,5
94 Reviews

AB

Athensbook
Last update on 24/09/2020
4,4
6 Reviews

The menu of Τα Αχλάδια suggested by Sluurpy users

Info

Timetable

Monday:
Closed
Tuesday:
19:00 - 02:00
Wednesday:
19:00 - 02:00
Thursday:
19:00 - 02:00
Friday:
15:00 - 02:00
Saturday:
13:00 - 02:00
Sunday:
13:00 - 02:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Τα Αχλάδια

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Τα Αχλάδια

91 4.5 4.8 4.5
Επτά Κουτάλες 94 4.4 5 5
The Claξons 90 4.5 4.7 4
Palmie Bistro - River West 74 4 4.5 3.5
Τρείς Οκάδες 79 4.3 4.2 4
Ο Γύλος 96 4.6 5
Ρακαδημία 82 4.3 4
Golden Chicken 91 4.7 5 5

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 91 based on 307 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 693 232 2463

MAKE A QUESTION

SUBMIT