Ανεμόμυλος

Ανεμόμυλος, Σποράδες - Σποράδες

Ελληνική
• Καφετέρια

90/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 144 parameters and reviews
Updated 2020-02-26

Ratings of Ανεμόμυλος

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
84 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near Ανεμόμυλος

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Ανεμόμυλος

90 4.5
Mystique 70
Juicy 80 4

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 144 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2222 093656

MAKE A QUESTION

SUBMIT