ΤΑΒΕΡΝΑ ΡΕΝΤΙΦΗΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΡΕΝΤΙΦΗΣ, Λαμία Spyrou Mela 4 - Λαμία

100/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

100
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2021-09-08

Ratings of ΤΑΒΕΡΝΑ ΡΕΝΤΙΦΗΣ

TA

Trip
Last update on 08/09/2021
5,0
2 Reviews

Info

Timetable

Monday:
18:00 - 00:00
Tuesday:
18:00 - 00:00
Wednesday:
18:00 - 00:00
Thursday:
18:00 - 00:00
Friday:
18:00 - 00:00
Saturday:
18:00 - 00:00
Sunday:
18:00 - 00:00

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ΤΑΒΕΡΝΑ ΡΕΝΤΙΦΗΣ

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2231 027862

MAKE A QUESTION

SUBMIT