Το Πινάκιο, Καμάρι

Το Πινάκιο

Το Πινάκιο, Καμάρι Kamari Square - Καμάρι

Μεσογειακή
• Ελληνική
• Εστιατόριο

93/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity

What's your favorite Το Πινάκιο's dish?

93
/100
Based on 9871 parameters and reviews
Updated 2021-03-07

Website ratings

TA

Trip
Last update on 26/02/2020
4,5
2146 Reviews
Google
Google
Last update on 07/03/2021
4,7
951 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 10/08/2020
4,9
69 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 10/08/2020
4,7
3299 Reviews

X

Xo.gr
Last update on 12/07/2020
4,5
2147 Reviews

Χρυσός Οδηγός
Last update on 10/08/2020
4,5
2150 Reviews

The menu of Το Πινάκιο suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near Το Πινάκιο

bianca Sluurpy rate Google rate Facebook rate
TA

Το Πινάκιο

93 4.7 4.9 4.5
King's Cafe Restaurant 90 4.5 4.9 4
Sea View Taverna 88 4.5 4.5
Meli & Thymari 90 4.5
Almira Restaurant 86 4.5 4.5
alfresco 90 4.5 4.5
Alexis taverna 82 4.2 4
Alismari 90 4.5 4.5

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 93 based on 9871 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +30 2286 032280

1